Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Standpunt over de begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft vragen beantwoord over de begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR.

Standpunt over de mogelijkheid om met toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR een conserverende navorderingsaanslag vast te stellen gepubliceerd

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of het mogelijk is om met toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, van de AWR een conserverende navorderingsaanslag vast te stellen.

Standpunt over toepassing artikel 2.17b Besluit Wfsv na overgang van een onderneming gepubliceerd

15-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of het overgangsrecht van artikel 2.17b Besluit Wfsv van toepassing is op de berekening van de gedifferentieerde premie

Standpunt over toerekening WGA-uitkering met dagloonberekening inclusief een uitkering gepubliceerd

15-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of een WGA-uitkering dient te worden toegerekend indien in het uitkeringsdagloon ook een WW-uitkering is opgenomen.

Standpunt over overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of in casu het verzenden of vervoeren van de eigen geneesmiddelen voor bedrijfsdoeleinden, door of voor rekening van A, onder de

Standpunt over ICV door vrijgestelde ondernemer gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of een vrijgestelde ondernemer een ICV in Nederland verricht indien hij zijn btw-identificatienummer verstrekt aan de leverancier, ondanks

Standpunt over elektronisch onderwijs; onderwijsvrijstelling gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of het feit dat bij onderwijs op afstand sprake is van een elektronische dienst in de zin van artikel 6h, eerste lid, onderdeel c, Wet OB

Standpunt over triagist; medische vrijstelling gepubliceerd

14-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de dienstverlening van de triagist met de opleiding mbo-4 verpleegkundige met de vervolgopleiding tot triagist is vrijgesteld op grond

Standpunt over niet-aftrekbare rentelasten en de tweede limiet gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of niet-aftrekbare rentelasten ook in mindering moeten worden gebracht op de voor de tweede limiet kwalificerende buitenlandse inkomsten.

Standpunt over Phantom Stocks en artikel 10-1-j Wet Vpb gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft de vraag beantwoord of de toekenning en waardeontwikkeling van bepaalde Phantom Stocks onder het bereik van artikel 10, lid 1, sub j, Wet op de