Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

28 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Omzetbelasting (OB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:210:2024:6 Valpreventie; medische vrijstelling

17-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Fysiotherapeut X geeft een groepstraining die betrekking heeft op valpreventie. Het doel van de training is het voorkomen van valongevallen bij ouderen met een verhoogd valrisico door het herkennen van valgevaarlijke situaties, het verminderen…

KG:209:2024:1 Tarief drukmeetsets

13-05-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ondernemer X levert drie soorten steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die CE-gecertificeerd zijn. Medisch hulpmiddel 1: meet de arteriële druk door middel van infusievloeistof. Het hulpmiddel is een steriele kit voor eenmalig gebruik…

KG:210:2024:5 Oversteektochten; sport

26-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X, een stichting zonder winstoogmerk, organiseert tegen vergoeding oversteektochten in het Waddengebied. De oversteektochten betreffen intensieve wandeltochten, waarbij het gebied van het vaste land wordt overgestoken naar een bepaald Waddeneiland. Deze oversteektochten zijn primair…

KG:210:2024:4 Gebitsbescherming

26-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Tandtechnicus X vervaardigt op maat gemaakte gebitsbeschermers voor sporters en levert deze als zodanig. Deze gebitsbeschermers hebben het enkele doel het gebit van de gebruiker te beschermen in sportsituaties. X krijgt voor de vervaardiging…

KG:210:2024:3 Vereenvoudigde ABC; levering in keten

14-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A Polen Sp.z.o.o. (hierna: A) is gevestigd in Polen. B Nederland BV (hierna: B) is gevestigd in Nederland en beschikt over een Nederlands btw-identificatienummer. C Frankrijk SA (hierna C) en D Frankrijk SA (hierna…

KG:210:2024:2 Tarief goederenvervoer derde landen

21-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde logistiek dienstverlener verricht een goederenvervoersdienst aan een in Nederland gevestigde ondernemer. De vervoersdienst betreft het vervoer van goederen vanuit een derde land naar een ander derde land. Vraag Geldt het…

KG:210:2024:1 Re-integratie activiteiten; uitsluiting artikel 4, eerste lid, onderdeel b, Wet BCF

09-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeente X heeft in 2021 personen in haar gemeentegebied die algemene bijstand ontvangen, ondersteund bij arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet. In dit kader heeft de gemeente…

KG:209:2023:6 Fiscale eenheid en publiekrechtelijke lichamen

26-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gemeente X, die ook als ondernemer optreedt, verzoekt om samen met ondernemer A BV als fiscale eenheid voor de omzetbelasting te worden aangemerkt. De activiteiten van A BV bestaan uit het beschikbaar stellen van…

KG:209:2023:5 Tarief bh met masserende werking

10-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X verkoopt een bh met masserende werking en lichte compressie specifiek voor vrouwen die na de behandeling van borstkanker met lymfoedeem worden geconfronteerd. Het product vermindert klachten doordat bij het dragen van de bh…

[VERVALLEN] KG:210:2023:3 Tarief uitlenen bemanning zeeschip

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, post B.1 paragraaf 5.2. onder i, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op…

KG:210:2023:2 Ketenzorg; gedeeltelijke vergoeding door derde

18-04-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende is een samenwerkingsverband van huisartsen en andere zorgaanbieders in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit…

KG:210:2023:1 Koepelvrijstelling; cost plus

29-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende (hierna: X) is een samenwerkingsverband/koepelorganisatie in de vorm van een besloten vennootschap. De koepelleden zijn de aandeelhouders van X. De vergoeding die X in het kader van de samenwerkingsovereenkomst in rekening brengt aan…

KG:209:2022:3 Financiële verwevenheid - aandelen & zeggenschap & winstrechten

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding W bezit 100% van de aandelen in W Holding BV. W Holding BV bezit 45% van de aandelen in W Advies BV. W Advies BV bezit 100% van de aandelen in W&H Advies BV.…

KG:209:2022:5 Toegang verlenen tot kunstcentrum met immersieve werken

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ondernemer X (hierna: X) verleent toegang tot een kunstcentrum. In de ruimtes worden audiovisuele werken tentoongesteld: het betreft projecties bestaande uit bewegend beeld op de wanden en vloeren en geluid, ook wel immersieve werken…

KG:209:2023:4 Btw-tarief online software voor dyslectici

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige X verkoopt een online programma (online tool) dat onder andere tekst omzet in spraak. Het programma wordt met name gebruikt door dyslectici. Ook laag geletterden en mensen met een andere moedertaal dan Nederlands…

KG:209:2022:4 Btw-tarief vogelvoer

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In verschillende verpakkingen levert X (i) voer voor zee-eenden en (ii) voer voor eenden, ganzen en steltlopers. Het voer bestaat in beide gevallen uit dezelfde bestanddelen, waaronder sojaschroot (geschild), tarwe, vismeel, maïs, geroosterde sojabonen, luzerne,…

[VERVALLEN] KG:209:2022:2 Annuleringsvergoeding pakketreizen

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Reisbureauregeling” paragraaf 7, Besluit van 24 maart 2023, Stcrt. 2023, 10047. Aanleiding Een ondernemer verkoopt pakketreizen aan particuliere reizigers (hierna: klant). Een pakketreis…

KG:209:2022:1 Opzegvergoeding energiecontract

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een energieleverancier levert energie (gas en elektriciteit) aan zogenoemde kleinverbruikers, vrijwel altijd particulieren. De daartoe gesloten contracten gelden, afhankelijk van de keus van de afnemer, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Op grond van artikel…

KG:209:2023:3 Btw-tarief levering 3d-geprinte zwangerschapsbeeldjes

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X maakt met behulp van een 3d-printer beeldjes van personen.Een klant heeft de keuze uit een beperkt aantal afmetingen en materialen.    Het vervaardigingsproces is als volgt: Ieder beeldje dat wordt vervaardigd, is uniek. Op…

KG:209:2023:2 Btw-tarief digitale kunst

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is kunstenares en verkoopt digitale kunstwerken door middel van NFT’s (Non Fungible Token). NFT's bieden kopers een bewijs van eigendom van het digitale kunstwerk. Dit komt niet noodzakelijkerwijs overeen met traditionele juridische rechten…

KG:209:2023:1 Vaststellen grens van geringe waarde

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X verstrekt gratis digitale punten aan klanten die goederen bij hem kopen.  Deze vertegenwoordigen een waarde van € 0,01 per punt en worden aangemerkt als een gratis voucher voor meervoudig gebruik. Bij inwisseling van de…

KG:210:2022:5 Dropshipping; plaats van levering

02-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde ondernemer (hierna: de NL ondernemer) exploiteert een webwinkel waarop hij producten aanbiedt met een waarde van ten hoogste € 150. De webwinkel heeft alleen particuliere klanten. De webwinkel werkt op…

[VERVALLEN] KG:210:2022:6 Appartementsrechten; footprint benadering

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Onroerende zaken (Besluit onroerende zaken omzetbelasting)” par. 3.3.1, Besluit van 12 december 2023, Stcrt. 2023, 31602. Datum ingang van dit besluit is 1…

KG:206:2022:2 Bezwaar tegen nihilaangifte omzetbelasting of tegen voldoening op aangifte omzetbelasting kan ertoe leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Casus 1 Een belastingplichtige dient tijdig een nihilaangifte omzetbelasting in over het vierde kwartaal 2020. Enige tijd later komt belastingplichtige erachter dat hij over dat tijdvak recht heeft op een teruggaaf van € 20.000. Belastingplichtige…

KG:210:2022:4 Overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende (hierna: A) is een winst beogend bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt. Voordat deze geneesmiddelen op de markt mogen komen, dient A deze te testen op proefpersonen en onderzoek te doen naar de werking van…