Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Milieubelastingen

Standpunten vervallen van de Kennisgroep milieubelastingen

Nieuwsbericht
 - 

Twee standpunten van de Kennisgroep milieubelastingen zijn vervallen. De reden daarvoor is dat deze zijn opgenomen in een beleidsbesluit. Het gaat om de volgende standpunten:

Standpunt over het tijdstip van overleggen verklaring bij toepassing van het walstroomtarief gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep milieubelastingen heeft de vraag beantwoord of een leverancier het walstroomtarief van artikel 60b Wbm en artikel 3, derde lid, Wet ODE onder voorwaarden alsnog mag toepassen als de

Standpunt over toepassing walstroomtarief bij particuliere pleziervaartuigen gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep milieubelastingen heeft de vraag beantwoord of een schip dat door een overheidsinstantie wordt gebruikt voor het verblijf van mensen een particulier pleziervaartuig is in de zin van

Standpunt over het tijdstip van overleggen verklaring bij toepassing van het laadpalentarief gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep milieubelastingen heeft de vraag beantwoord of een leverancier het laadpalentarief van artikel 60a Wbm en artikel 3, lid 2, Wet ODE onder voorwaarden alsnog mag toepassen als de