Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

61 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Erfbelasting (SW), Schenkbelasting (SW)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

[INGETROKKEN] KG:206:2022:7 Gevolgen voor de verkrijger van een gift van een in het ANBI-register opgenomen instelling in geval van intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht

27-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is op 16 mei 2023 ingetrokken. Dit standpunt is vervangen door standpunt KG:206:2023:4. Aanleiding Stichting A is in 2010 bij beschikking aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sindsdien…

KG:063:2023:3 BOR, bezitseis en voortzettingsvereiste als holding commanditair vennoot wordt

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vier houdstervennootschappen bezitten elk 25% van de aandelen van een deelneming, die een onderneming drijft. In de voortzettingsperiode van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (hierna: BOR) gaan deze houdstervennootschappen met een derde een…

KG:063:2023:1 Artikel 15 SW, renteloze direct opeisbare lening BV-ouder aan kind

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vader verstrekt aan zijn zoon een direct opeisbare renteloze lening. Artikel 15 van de Successiewet 1956 (hierna: SW) is van toepassing. Na zes maanden draagt vader deze lening over aan de BV, waarvan hij…

KG:063:2022:2 APV, uitkering naar evenredigheid inbreng  

21-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee personen brengen ieder een gelijk geldbedrag in een Afgezonderd Particulier Vermogen (hierna: APV) in. Enkele jaren later stort het APV dit geld in een BV. De BV reikt daartegenover aandelen uit aan het…

[INGETROKKEN] KG:063:2022:7 BOR, omvorming indirecte gewone aandelen in tracking stocks, voortzettings- en bezitseis  

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Ingetrokken Dit standpunt is ingetrokken, omdat het niet in overeenstemming is met het daarna gepubliceerde standpunt KG:003:2024:2 van de Kennisgroep aanmerkelijk belang. Aanleiding Schenker en twee andere aandeelhouders hebben een indirect aanmerkelijk belang in…

KG:206:2023:1 Belastingrente bij niet meer voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Erflater overlijdt en laat ondernemingsvermogen na als bedoeld in artikel 35c van de Successiewet 1956 (SW). De erfgenamen doen een beroep op de voorwaardelijke vrijstelling voor het erven van ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel…

KG:063:2022:1 BOR, bezitseis, inkoop niet kwalificerende preferente aandelen

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B bezitten zowel gewone aandelen als preferente aandelen in een BV, die een onderneming drijft. De preferente aandelen voldoen niet aan de voorwaarden van artikel 35c, vierde lid, van de Successiewet (hierna:…

KG:063:2022:3 BOR, bezitseis, herstructurering open CV.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Onderstaande vraag is opgekomen vanwege het wetsvoorstel Kwalificatie rechtsvormen (Kamerstukken II, 35931, nr. 2), waarin wordt voorgesteld om de open CV fiscaal hetzelfde te behandelen als een besloten CV. Hierdoor vervalt onder andere artikel…

KG:063:2023:2 Schenking vanuit gemeenschap van goederen, wat betekent dit voor de SW?

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 juli 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:6512) geoordeeld over wie de schenker is bij een schenking van vermogen uit een huwelijksgoederengemeenschap. Dat is volgens deze uitspraak alleen de ‘handelende’ echtgenoot. Tegen de uitspraak…

KG:063:2022:4 Artikel 21, achtste lid SW. Wettelijke verdeling en verhuurde woning aan kinderen.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moeder overlijdt in 2022. Vader en twee kinderen zijn de erfgenamen, ieder voor 1/3de deel. De wettelijke verdeling is van toepassing. Tot de nalatenschap behoort onder andere een verhuurde woning. De woning wordt verhuurd…

KG:063:2022:5 Artikel 21, achtste lid SW. Quasi wettelijke verdeling en verhuurde woning aan kinderen.

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Moeder overlijdt in 2021. Vader en drie kinderen zijn erfgenamen, ieder voor 1/4de deel. Tot de nalatenschap behoren twee verhuurde woningen. De woningen worden verhuurd aan twee van de drie kinderen. De quasi-wettelijke verdeling…