Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

30 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Omzetbelasting (OB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:206:2022:2 Bezwaar tegen nihilaangifte omzetbelasting of tegen voldoening op aangifte omzetbelasting kan ertoe leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Casus 1 Een belastingplichtige dient tijdig een nihilaangifte omzetbelasting in over het vierde kwartaal 2020. Enige tijd later komt belastingplichtige erachter dat hij over dat tijdvak recht heeft op een teruggaaf van € 20.000. Belastingplichtige…

KG:210:2022:4 Overbrenging van eigen goederen ten behoeve van klinische studies

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende (hierna: A) is een winst beogend bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt. Voordat deze geneesmiddelen op de markt mogen komen, dient A deze te testen op proefpersonen en onderzoek te doen naar de werking van…

[VERVALLEN] KG:210:2022:3 ICV door vrijgestelde ondernemer

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, Post A.6 paragraaf 8.3, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op 1 april…

KG:210:2022:2 Elektronisch onderwijs; onderwijsvrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is een beroepsvereniging die voor haar leden elektronische trainingen verzorgt. X staat ingeschreven in het register voor instellingen voor beroepsonderwijs bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. X verzorgt een e-learning module. De deelnemer…

KG:210:2022:1 Triagist; medische vrijstelling

14-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Triagisten van een huisartsendienst verrichten werkzaamheden voor de spoedpost van een ziekenhuis in de zogenoemde ANW-uren (Avond, Nacht en Weekend). Tussen de huisartsendienst en het ziekenhuis zijn overeenkomsten van opdracht gesloten. Vastgesteld is dat…