Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

106 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Loonbelasting (LB), Premieheffing (PH)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:204:2022:1 Vakantiedagenspaarregeling

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever geeft zijn werknemers de mogelijkheid om extra vakantieverlof te sparen uit het bruto maandsalaris, vakantiegeld, 13e maand en/of bonus. De werkgever is voornemens om de zogenaamde vakantiedagenspaarregeling in te voeren. Op grond…

KG:204:2022:6 Gebruikelijkloonregeling bij toepassing doorbetaaldloonregeling

14-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X (natuurlijk persoon) houdt een 100%-belang in A bv. Vervolgens heeft A bv een 100%-belang in vier dochtervennootschappen. X werkt voor al deze vennootschappen en heeft daarvoor geen beloning bedongen. De inspecteur constateert na…

KG:057:2022:2 Toerekening WGA-uitkering met dagloonberekening inclusief een uitkering

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Moet voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas een WGA-uitkering geheel worden toegerekend indien in de berekening van het uitkeringsdagloon een in de referteperiode genoten WW-uitkering is opgenomen of mag slechts een…

KG:057:2022:1 Toepassing artikel 2.17b Besluit Wfsv na overgang van een onderneming

26-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is artikel 2.17b van het Besluit Wfsv (wettekst 2017) van toepassing op de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van een publiek verzekerde werkgever die na 1 juli 2015 door middel van een…

KG:057:2022:3 Drietal vragen premie AWf

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag 1 Onbetaald verlof Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat geen oproepovereenkomst is, voor 30 uur per week. De werknemer neemt gedurende twee maanden 10 uur per week onbetaald verlof…

KG:057:2022:4 Premie AWf in geval van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met (structureel) onbetaald verlof

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsomvang is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd en bedraagt een vast aantal uur per vier weken. De arbeidsovereenkomst bevat geen bepalingen waaruit blijkt of afgeleid…