Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

718 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Standpunt

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:209:2022:5 Toegang verlenen tot kunstcentrum met immersieve werken

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Ondernemer X (hierna: X) verleent toegang tot een kunstcentrum. In de ruimtes worden audiovisuele werken tentoongesteld: het betreft projecties bestaande uit bewegend beeld op de wanden en vloeren en geluid, ook wel immersieve werken…

KG:023:2023:4 Toepassing deelnemingsvrijstelling op Locked Box Compensation

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een overeenkomst onder opschortende voorwaarden gesloten voor de verkoop van haar deelneming. De resultaten van de deelneming komen vanaf een datum die vóór de overeenkomstdatum ligt (hierna: effectieve datum) toe aan…

KG:023:2023:2 Bedongen vergoeding bij aankoop deelneming

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige bedingt bij de aankoop van een deelneming het recht op een vergoeding van de deelneming. De door de belastingplichtige bedongen vergoeding is substantieel hoger dan hetgeen een derde partij heeft bedongen voor…

KG:023:2023:1 Duitse Formwechsel en voltooide vereffening in het kader van de liquidatieverliesregeling

14-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft haar activiteiten in Duitsland gestaakt en wil haar Duitse deelneming Y GmbH ontbinden en vereffenen. Om het liquidatietraject te bespoedigen wordt in het jaar 2020 besloten om Y GmbH via een…

KG:209:2023:4 Btw-tarief online software voor dyslectici

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige X verkoopt een online programma (online tool) dat onder andere tekst omzet in spraak. Het programma wordt met name gebruikt door dyslectici. Ook laag geletterden en mensen met een andere moedertaal dan Nederlands…

KG:209:2022:4 Btw-tarief vogelvoer

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In verschillende verpakkingen levert X (i) voer voor zee-eenden en (ii) voer voor eenden, ganzen en steltlopers. Het voer bestaat in beide gevallen uit dezelfde bestanddelen, waaronder sojaschroot (geschild), tarwe, vismeel, maïs, geroosterde sojabonen, luzerne,…

[VERVALLEN] KG:209:2022:2 Annuleringsvergoeding pakketreizen

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Belangrijk!  Vervallen Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Reisbureauregeling” paragraaf 7, Besluit van 24 maart 2023, Stcrt. 2023, 10047. Aanleiding Een ondernemer verkoopt pakketreizen aan particuliere reizigers (hierna: klant). Een pakketreis…

KG:209:2022:1 Opzegvergoeding energiecontract

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een energieleverancier levert energie (gas en elektriciteit) aan zogenoemde kleinverbruikers, vrijwel altijd particulieren. De daartoe gesloten contracten gelden, afhankelijk van de keus van de afnemer, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Op grond van artikel…

KG:209:2023:3 Btw-tarief levering 3d-geprinte zwangerschapsbeeldjes

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X maakt met behulp van een 3d-printer beeldjes van personen.Een klant heeft de keuze uit een beperkt aantal afmetingen en materialen.    Het vervaardigingsproces is als volgt: Ieder beeldje dat wordt vervaardigd, is uniek. Op…

KG:209:2023:2 Btw-tarief digitale kunst

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is kunstenares en verkoopt digitale kunstwerken door middel van NFT’s (Non Fungible Token). NFT's bieden kopers een bewijs van eigendom van het digitale kunstwerk. Dit komt niet noodzakelijkerwijs overeen met traditionele juridische rechten…

KG:209:2023:1 Vaststellen grens van geringe waarde

13-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X verstrekt gratis digitale punten aan klanten die goederen bij hem kopen.  Deze vertegenwoordigen een waarde van € 0,01 per punt en worden aangemerkt als een gratis voucher voor meervoudig gebruik. Bij inwisseling van de…

KG:023:2022:2 Schadevergoeding al dan niet uit hoofde van deelneming

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige verwerft een deelneming. Belastingplichtige en de verkopende partij (hierna: verkoper) komen op enig moment na de aankoop een schadevergoeding overeen voor (vermeend) onrechtmatig handelen (onrechtmatige concurrentie) door verkoper. Verkoper is hierdoor een…

KG:202:2023:4 Fiscaal partnerschap bij beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen hebben een geregistreerd partnerschap. Met wederzijds goedvinden besluiten zij het geregistreerde partnerschap te beëindigen. In deze casus wordt ervan uitgegaan dat belastingplichtigen niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen (hierna: BRP)…

KG:023:2022:3 Kwalificatie Duitse Genussrechte/profit participation rights voor het begrip deelneming

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Y heeft in totaal 15 miljoen Duitse zogenoemde ‘Genussrechte’ – oftewel profit participation rights (hierna: PPR’s) uitgegeven. De PPR’s hebben een nominale waarde van € 1 per stuk. Belastingplichtige heeft 5,25 miljoen aan PPR’s…

KG:202:2023:3 Herleven fiscaal partnerschap bij niet inschrijven echtscheiding in de registers

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). De echtscheiding wordt…

KG:202:2023:2 Herleven fiscaal partnerschap bij niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP).…

KG:202:2023:1 Herleven fiscaal partnerschap na opnieuw samenwonen gedurende echtscheidingsverzoek

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een echtpaar dient op 11 november 2021 een verzoek tot echtscheiding in. Op dezelfde datum wordt één van de twee belastingplichtigen uitgeschreven op het woonadres in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). Op 14 april…

KG:211:2022:9 M Ltd Mauritius

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vraag Kwalificeert M, een private company limited by shares (hierna: M Ltd), opgericht naar het recht van Mauritius, voor…

KG:070:2022:10 Vragen en antwoorden over een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht waarvan de rekeninghouder van de termijnen vóór de uitkering van de laatste termijn overlijdt; recht op niet uitgekeerde termijnen vaststellen voor de nabestaanden

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De rekeninghouder van een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht overlijdt vóór de uitkering van de laatste termijn. Het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen gaat ingevolge artikel 3.126a, lid 6 van de Wet inkomstenbelasting 2001…

KG:070:2022:9 Jaar- en reserveringsruimte: Kan AOW-franchise in de jaar- en reserveringsruimte naar beneden worden bijgesteld wegens lagere rechten voor AOW-uitkering in verband met verblijf in buitenland?

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige gaat op latere leeftijd in Nederland wonen en heeft daardoor slechts een deel van zijn AOW-rechten opgebouwd. Omdat hij geen inkomen heeft, kan hij geen aanvullende AOW-rechten inkopen. Na enkele jaren heeft hij een eigen inkomen, maar…

KG:070:2022:8 Looptijd bancaire oudedagslijfrente in geval van wijziging AOW-gerechtigde leeftijd

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige wil de 1e termijn van een bancaire oudedagslijfrente uitkeren vóór het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Op het moment van het uitkeren van de 1e termijn van de oudedagslijfrente is…

KG:070:2023:1 Samenwonende ex-gehuwden en aftrekbaarheid alimentatie

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Man en vrouw zijn officieel gescheiden. Inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand heeft plaatsgevonden op grond van artikel 1:163 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Door de rechter is…

KG:070:2022:5 Looptijd levenslange nabestaandenlijfrente van de echtgenote wijzigen in een tijdelijke

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een overeenkomst gesloten voor een levenslange nabestaandenlijfrente met zijn echtgenote als begunstigde. Hij wil die omzetten in een tijdelijke nabestaandenlijfrente. Vraag Mag de looptijd van een nabestaandenlijfrente ten behoeve van de…

KG:070:2022:4 Overgaan van het recht op de resterende termijnen van een lijfrenterekening middels een legaat naar goed doel

10-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De genieter van de termijnen van een lijfrenterekening overlijdt vóór uitkering van de laatste termijn. Men wil het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen middels een legaat laten overgaan naar een goed doel.…

KG:011:2022:6 Wat wordt verstaan onder overcapaciteit bij zonnepanelen (fbi-regime)

09-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van het beleggingsvereiste van artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969), is de vraag opgekomen of dit vereiste bij elke zogenoemde teruglevering van…