Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

255 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:211:2022:6 X Unternehmergesellschaft & Co. KG

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Compagnie Kommanditgesellschaft (hierna KG) is een samenwerkingsverband met één beherend vennoot (komplementär), X Unternehmergesellschaft (hierna: UG), en één commanditaire vennoot (kommanditist), natuurlijk persoon A. De beherend vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden…

KG:051:2022:7 Vergoeding aan ex-partner voor tijdelijk voortzetten hoofdelijke aansprakelijkheid schuld na uit elkaar gaan

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een man en een vrouw zijn gehuwd en beiden voor 50% eigenaar van een eigen woning en zijn gezamenlijk draagplichtig en hoofdelijk aansprakelijk voor de eigenwoningschuld op deze woning. De man en de vrouw…

KG:051:2022:6 Eigenwoningschuld en gevolgen beleggingsactiviteiten in box 3

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige is vóór 1 januari 2013 een schuld ter verwerving van zijn eigen woning aangegaan. De schuld is een bestaande eigenwoningschuld. De belastingplichtige heeft de schuld vanaf aanvang in zijn aangifte inkomstenbelasting als…

KG:051:2022:5 Eigenwoningschuld, tijdelijk niet meer voldoen aan voorwaarden kwalificatie eigenwoningschuld en vervolgens weer wel

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld onder het huidige recht (artikel 3.119a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)). Na een aantal jaar maakt de belastingplichtige de schuld aflossingsvrij.…

KG:051:2022:4 Eigenwoningschuld bij verkoop huidige eigen woning en aankoop nieuwe eigen woning en al verstreken looptijd

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld, aangegaan onder het huidige recht van € 250.000 met een verstreken looptijd van 60 maanden (5 jaren). In het antwoord en de beschouwing wordt de…

KG:051:2022:3 Eigenwoningverleden huidig recht en gevolgen trouwen in algehele gemeenschap van goederen

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een man heeft vijf jaar geleden een eigen woning gekocht en is hiervoor een eigenwoningschuld onder het huidige recht van € 250.000 aangegaan. Na vijf jaar verkoopt de man de woning. De eigenwoningschuld bedroeg…

KG:051:2022:2 Eigenwoningverleden oud recht, bestaande eigenwoningschuld, gevolgen trouwen in algehele gemeenschap van goederen, wel of geen eigenwoningreserve en schuld voor verbouwing nieuw recht

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een man heeft in het verleden negen jaar renteaftrek gehad over een eigenwoningschuld van € 200.000. Hij trouwt op 1 januari 2014 in algehele gemeenschap van goederen met een vrouw die sinds vijf jaar een…

KG:202:2022:8 Aftrek specifieke zorgkosten bij behandeling in het buitenland met naturapolis

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in 2018 in het buitenland meerdere operaties ondergaan. De kosten daarvan bedragen in totaal € 100.000. Daarvan heeft belastingplichtige op basis van een naturapolis een bedrag van € 30.000 vergoed gekregen van zijn zorgverzekeraar.…

KG:202:2022:9 Vrijwillige ouderbijdrage en de giftenaftrek

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De wetgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als…

KG:202:2022:10 Vrijwillige bewonersbijdrage en de giftenaftrek

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De bewoners van een verpleeghuis kunnen een vrijwillige bewonersbijdrage doen. Het verpleeghuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI). Met de bijdrage worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd. De activiteiten staan open voor…

KG:051:2022:1 Eigenwoningverleden oud recht, bestaande eigenwoningschuld en gevolgen trouwen in algehele gemeenschap van goederen

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een man heeft in het verleden negen jaar renteaftrek gehad over een eigenwoningschuld van € 200.000. Hij trouwt op 1 januari 2014 in algehele gemeenschap van goederen met een vrouw die sinds vijf jaar een…

KG:202:2022:14 Afronding heffingskortingen

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De standaardheffingskorting bestaat uit vier verschillende delen: een heffingskorting voor de inkomstenbelasting (hierna: IB-deel of belastingdeel), een heffingskorting voor de algemene ouderdomswet (hierna: AOW-deel), een heffingskorting voor de algemene nabestaandenwet (hierna: Anw-deel) en een…

KG:211:2022:1 X MEPE, Griekenland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X Monoprosoopi Etairia Periorismenès Efthinès (hierna: X MEPE), opgericht naar het recht van Griekenland MEPE is opgericht in [jaar]. Een MEPE wordt in het Engels vertaald als een Sole Shareholder Limited Company en betreft…

KG:211:2022:2 CH SA Zwitserland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding CH Société Anonyme (hierna: CH SA) is opgericht in 2007. In verband met de toepassing van de deelnemingsvrijstelling is van belang of CH SA voor de Nederlandse belastingheffing kwalificeert als kapitaalvennootschap. Vraag Kwalificeert CH SA,…

KG:211:2022:3 P SA Portugal

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlandse ondernemer voor de vennootschapsbelasting en de registratie voor de omzetbelasting. Vraag Kwalificeert P SA, opgericht naar het recht van Portugal, voor de Wet…

KG:211:2022:5 Vennootschap onder firma, België

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Belgische vennootschap onder firma is in 2002 gekwalificeerd als transparante personenvennootschap, maar in 2019 is in België het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Daarom wordt deze rechtsvorm nu opnieuw…

KG:202:2022:7 Box 3 en schulden ter financiering van uitgaven voor persoonsgebonden aftrekposten

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De rendementsgrondslag in box 3 wordt bepaald door het saldo van bezittingen en schulden. Niet alle schulden worden in box 3 in aanmerking genomen. Onder andere verplichtingen die kunnen leiden tot uitgaven die (deels)…

KG:202:2022:11 Kwijtschelding lening en negatieve persoonsgebonden aftrek

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een bank wil in 2021 een regeling treffen met klanten die jaren geleden geld hebben geleend voor een dure opleiding, maar geen passende baan hebben gevonden en nu met structurele betalingsproblemen kampen. Volgens de…

KG:202:2022:12 IACK in situatie van co-ouderschap en nieuwe partner

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B hebben samen een kind. In 2018 gaan zij uit elkaar en vanaf dat moment is er sprake van co-ouderschap. Het kind blijft bij A wonen en staat ook op dat woonadres…

KG:202:2022:6 Geërfde naburige rechten in box 3

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is erfgenaam van een artiest. De artiest ontving gedurende zijn leven inkomsten uit naburige rechten (royalty’s). Belastingplichtige heeft het recht op die inkomsten geërfd. Vragen Antwoorden Beschouwing Algemeen Naburige rechten zijn verwant aan…

KG:202:2022:2 Ondertekening echtgenote bij periodieke gift

17-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (hierna: schenker) is van plan een periodieke gift te doen zoals bedoeld in artikel 6.34 jo. artikel 6.38 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Vanwege privacyredenen wil de echtgenote (hiermee…

KG:202:2022:5 Fiscale gevolgen van de verkoop van een hulpmiddel

13-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige koopt een fiets die kwalificeert als hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij wenst de kosten van dit hulpmiddel…

KG:202:2022:3 Geen recht op IACK bij gezin dat in België verblijft

07-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige geeft aan dat hij in 2021 bij zijn vrouw en kinderen woont in België. Zijn vrouw en kinderen staan ingeschreven in België en de vrouw werkt ook in België. De belastingplichtige staat…

KG:212:2022:7 Moment van betalen bij financial lease en bedrag waarvoor investeringsfaciliteiten gelden. Artikelen 3.35, 3.41 en 3.42a Wet IB 2001.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer sluit een financial lease contract met een leasemaatschappij in verband met de aanschaf van een milieuvriendelijke auto van € 40.000. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar. De ondernemer betaalt maandelijks…

KG:212:2022:1 Geruisloze omzetting. Termijn indienen verzoek. Artikel 3.65 Wet IB 2001.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X wil zijn onderneming met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 geruisloos de BV inbrengen. De aanslag IB/PVV over het belastingjaar 2020 van de inbrenger is reeds op 1 oktober 2021 definitief vastgesteld. In…