Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

199 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

KG:051:2022:2 Eigenwoningverleden oud recht, bestaande eigenwoningschuld, gevolgen trouwen in algehele gemeenschap van goederen, wel of geen eigenwoningreserve en schuld voor verbouwing nieuw recht

27-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een man heeft in het verleden negen jaar renteaftrek gehad over een eigenwoningschuld van € 200.000. Hij trouwt op 1 januari 2014 in algehele gemeenschap van goederen met een vrouw die sinds vijf jaar een…

KG:202:2022:8 Aftrek specifieke zorgkosten bij behandeling in het buitenland met naturapolis

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in 2018 in het buitenland meerdere operaties ondergaan. De kosten daarvan bedragen in totaal € 100.000. Daarvan heeft belastingplichtige op basis van een naturapolis een bedrag van € 30.000 vergoed gekregen van zijn zorgverzekeraar.…

KG:202:2022:9 Vrijwillige ouderbijdrage en de giftenaftrek

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De wetgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als…

KG:202:2022:10 Vrijwillige bewonersbijdrage en de giftenaftrek

23-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De bewoners van een verpleeghuis kunnen een vrijwillige bewonersbijdrage doen. Het verpleeghuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI). Met de bijdrage worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd. De activiteiten staan open voor…

KG:051:2022:1 Eigenwoningverleden oud recht, bestaande eigenwoningschuld en gevolgen trouwen in algehele gemeenschap van goederen

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een man heeft in het verleden negen jaar renteaftrek gehad over een eigenwoningschuld van € 200.000. Hij trouwt op 1 januari 2014 in algehele gemeenschap van goederen met een vrouw die sinds vijf jaar een…

KG:202:2022:14 Afronding heffingskortingen

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De standaardheffingskorting bestaat uit vier verschillende delen: een heffingskorting voor de inkomstenbelasting (hierna: IB-deel of belastingdeel), een heffingskorting voor de algemene ouderdomswet (hierna: AOW-deel), een heffingskorting voor de algemene nabestaandenwet (hierna: Anw-deel) en een…

KG:211:2022:1 X MEPE, Griekenland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X Monoprosoopi Etairia Periorismenès Efthinès (hierna: X MEPE), opgericht naar het recht van Griekenland MEPE is opgericht in [jaar]. Een MEPE wordt in het Engels vertaald als een Sole Shareholder Limited Company en betreft…

KG:211:2022:2 CH SA Zwitserland

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding CH Société Anonyme (hierna: CH SA) is opgericht in 2007. In verband met de toepassing van de deelnemingsvrijstelling is van belang of CH SA voor de Nederlandse belastingheffing kwalificeert als kapitaalvennootschap. Vraag Kwalificeert CH SA,…

KG:211:2022:3 P SA Portugal

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De kwalificatie vindt plaats naar aanleiding van de aanmelding als buitenlandse ondernemer voor de vennootschapsbelasting en de registratie voor de omzetbelasting. Vraag Kwalificeert P SA, opgericht naar het recht van Portugal, voor de Wet…

KG:211:2022:5 Vennootschap onder firma, België

21-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Belgische vennootschap onder firma is in 2002 gekwalificeerd als transparante personenvennootschap, maar in 2019 is in België het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Daarom wordt deze rechtsvorm nu opnieuw…

KG:202:2022:7 Box 3 en schulden ter financiering van uitgaven voor persoonsgebonden aftrekposten

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De rendementsgrondslag in box 3 wordt bepaald door het saldo van bezittingen en schulden. Niet alle schulden worden in box 3 in aanmerking genomen. Onder andere verplichtingen die kunnen leiden tot uitgaven die (deels)…

KG:202:2022:11 Kwijtschelding lening en negatieve persoonsgebonden aftrek

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een bank wil in 2021 een regeling treffen met klanten die jaren geleden geld hebben geleend voor een dure opleiding, maar geen passende baan hebben gevonden en nu met structurele betalingsproblemen kampen. Volgens de…

KG:202:2022:12 IACK in situatie van co-ouderschap en nieuwe partner

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A en B hebben samen een kind. In 2018 gaan zij uit elkaar en vanaf dat moment is er sprake van co-ouderschap. Het kind blijft bij A wonen en staat ook op dat woonadres…

KG:202:2022:6 Geërfde naburige rechten in box 3

20-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is erfgenaam van een artiest. De artiest ontving gedurende zijn leven inkomsten uit naburige rechten (royalty’s). Belastingplichtige heeft het recht op die inkomsten geërfd. Vragen Antwoorden Beschouwing Algemeen Naburige rechten zijn verwant aan…

KG:202:2022:2 Ondertekening echtgenote bij periodieke gift

17-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige (hierna: schenker) is van plan een periodieke gift te doen zoals bedoeld in artikel 6.34 jo. artikel 6.38 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Vanwege privacyredenen wil de echtgenote (hiermee…

KG:202:2022:5 Fiscale gevolgen van de verkoop van een hulpmiddel

13-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige koopt een fiets die kwalificeert als hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij wenst de kosten van dit hulpmiddel…

KG:202:2022:3 Geen recht op IACK bij gezin dat in België verblijft

07-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige geeft aan dat hij in 2021 bij zijn vrouw en kinderen woont in België. Zijn vrouw en kinderen staan ingeschreven in België en de vrouw werkt ook in België. De belastingplichtige staat…

KG:212:2022:7 Moment van betalen bij financial lease en bedrag waarvoor investeringsfaciliteiten gelden. Artikelen 3.35, 3.41 en 3.42a Wet IB 2001.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een ondernemer sluit een financial lease contract met een leasemaatschappij in verband met de aanschaf van een milieuvriendelijke auto van € 40.000. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar. De ondernemer betaalt maandelijks…

KG:212:2022:1 Geruisloze omzetting. Termijn indienen verzoek. Artikel 3.65 Wet IB 2001.

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X wil zijn onderneming met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 geruisloos de BV inbrengen. De aanslag IB/PVV over het belastingjaar 2020 van de inbrenger is reeds op 1 oktober 2021 definitief vastgesteld. In…

KG:212:2022:3 Toepassing artikel 3.62 Wet IB 2001 bij de overdracht aan minderjarige kinderen

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Erflater (ouder 1) exploiteerde voor gezamenlijke rekening en risico een onderneming met ouder 2. Bij testament heeft ouder 1 de twee minderjarige kinderen benoemd tot erfgenamen in de nalatenschap waarbij ouder 2 tevens is…

KG:212:2022:6 Omzetting FOR in een tijdelijke oudedagslijfrente ingaand voor AOW-leeftijd

12-01-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft een fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) opgebouwd en wil deze omzetten in een lijfrente. De FOR is gedeeltelijk opgebouwd voor 2014. Vraag Kan de stand van de FOR per 31 december 2013 op…

KG:206:2022:1 Doorschuifbeschikking in verhouding tot artikel 9.6 Wet IB 2001

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Op grond van artikel 26, eerste lid, van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: Bvdb 2001) stelt de inspecteur het bedrag van het naar een volgend jaar over te brengen buitenlands inkomen uit…

KG:206:2022:3 Definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar van overlijden

20-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is op 1 maart 2021 overleden. Aan de erfgenamen van belastingplichtige is ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting 2021 een papieren F-Biljet uitgereikt. Dat biljet wordt op 1 juli 2021 ingestuurd naar de…

KG:212:2022:2 Plaatsing oplaadpunt op het eigen bedrijfsterrein. Milieu-investeringsaftrek. Artikel 3.42a Wet IB 2001.

29-11-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In 2021 investeert een werkgever in een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig, Milieulijst 2021 code G 3720. Het oplaadpunt wordt geplaatst op het privéterrein van de werknemer. De medewerker is werkzaam in de buitendienst.…