Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

79 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Vennootschapsbelasting (VPB)

KG:011:2022:8 Omgekeerde converteerbare lening – artikel 10-1-d Wet Vpb 1969 – aftrek opslag conversierecht

10-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Aan de Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is de vraag voorgelegd of er bij een omgekeerde converteerbare obligatielening fiscaal sprake is van het verstrekken van kapitaal of van een schuld, en of de opslag die…

KG:011:2022:4 Phantom Stock en artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen of de toekenning en waardeontwikkeling van bepaalde Phantom Stocks onder het bereik…

KG:011:2022:3 Werking verliesverrekeningstemporisering (carry-back na carry-forward)

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 2022 gelden de nieuwe verliestemporiseringsregels. Op basis van deze wetgeving vindt de verliesverrekening slechts plaats tot een bedrag van € 1.000.000 vermeerderd met 50% van de belastbare winst van dat jaar…

KG:011:2022:2 Houdsterverliesregeling en werkzaamheden buitenlandse vaste inrichting

12-12-2022 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het kader van de houdsterverliesregeling is de vraag opgekomen of de werkzaamheden van een buitenlandse vaste inrichting meetellen voor de beoordeling van de feitelijke werkzaamheid. De feiten van de casus zijn als volgt:…